Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสพป.เลย เขต ๑ (จำกัดวันละ ๑๐๐ คน) ใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรเมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป…

เอกลักษณ์ของชาติ วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม

คุณครูประถมหลายๆท่านที่สอนวิชาภาษาไทย  ทราบไหมว่าที่วันที่ 29  กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ วันนี้เราจะนำข้อมูลวันภาษาไทยแห่งชาติมาฝากคุณครูประถม คุณครูประถมจะทราบว่าวันภาษาไทยแห่งชาตินั้น มีความหมายและวัตถุประสงค์อย่างไร 29…