Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วันเด็กแห่งชาติ

สถานที่ท่องเที่ยว วันเด็ก ปี2563

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูประถม ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถพาลูกหลานไปเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ได้ สำหรับ โลโก้วันเด็กปีนี้คือ สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 นี้ คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย Future Park…

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 2 ในเดือนมกราคมของทุกปี และยังมีการให้คำขวัญเด็ก โดยนายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งวันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันหยุดราชการ แต่ว่ามิได้มีกำหนดให้หยุดชดเชยในวันทำการวันถัดไป…