Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

วิทยาศาสตร์ ป.2

ดาวน์โหลดฟรี! แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำไฟล์แผนจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551…

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 1-2

วันนี้ Krupatom ก็ยังคงมีสารประโยชน์มาฝากนะคะ ผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะ ใบกิจกรรม ครูสราวุฒิ วิทย์ ป.2 ตอน15 ใบกิจกรรม ครูสราวุฒิ วิทย์ ป.2 ตอน16…