Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ศบค.ศธ. สัญจร

เชิญรับชม ศบค.ศธ. สัญจร “3 ภาคีร่วมใจเพื่อเปิดเรียนปลอดภัยกับวัคซีนเด็ก”

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมรับชม ศบค.ศธ. สัญจร ประเด็นน่าสนใจ "3 ภาคีร่วมใจเพื่อเปิดเรียนปลอดภัยกับวัคซีนเด็ก" เป็นการสัญจรที่พูดคุยประเด็นสำคัญ คุณครูหรือผู้ปกครองท่านไหนสนใจ…