Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สงขลา

โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้าง

โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนวิเชียรชม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง…

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง…

สพป.สงขลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

สพป.สงขลา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เรื่อง…

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านวัดใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ธันวาคม 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านวัดใหม่…

โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา…

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รายละเอียดอื่นๆ สมัครลูกจ้างเหมาบริการ…

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดอื่นๆ…

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มงานครูและบุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รายละเอียดอื่นๆ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่…

วันที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตำแหน่งและคุณสำบัติต่างๆ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 9000 บาท…