fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

รับใบประกาศนียบัตรฟรี! บทเรียนออนไลน์ 160 หลักสูตร โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้รวบรวมนำเอาหลักสูตรดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านและคนที่สนใจค่ะ ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดบทเรียนออนไลน์ 160 หลักสูตร เพื่อใช้ในการ Upskill/ReSkill ใครที่สนใจสามารถคลิกรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะ เรียนฟรี…