วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
แท็กสพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2566

Tag: สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2566

Most Read