Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

ไม่อยากให้พลาด! ขอเชิญคุณครู สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากขอเชิญชวนคุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน coding สมัครเข้าอบรมหลักสูตร Python ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจ…