Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สร้างกระดาษคำตอบ

ทำตามง่ายมาก! วิธีสร้างกระดาษคำตอบแบบปรนัย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำขั้นตอนการสร้างข้อสอบแบบปรนัยมาฝากกัน ซึ่งเราได้นำขั้นตอนการทำทีละขั้นตอนแบบละเอียดมาฝากกัน คุณครูท่านไหนที่ทำไม่เป็น ลองทำตามขั้นตอนนี้ สามารถสร้างข้อสอบแบบปรนัยได้แน่นอนเลยค่า กระดาษคำตอบแบบปรนัย…