Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอนเด็กได้เต็มที่

ครูพรพิมล ดีใจเขตการศึกษาส่งครูมาช่วยแล้ว สอนเด็กได้เต็มที่ ไม่ต้องควบ 5 ตำแหน่ง

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดความคืบหน้าของครูพรพิมลมาฝากกัน หลังมีรายงานว่า ครูพรพิมล ดีใจเขตการศึกษาส่งครูมาช่วยแล้ว สอนเด็กได้เต็มที่ ไม่ต้องควบ 5 ตำแหน่ง ซึ่งต้องบอกเลยว่า เป็นอีกหน่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก…