Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอบ

ส่อยกเลิกหมด! การสอบ O-NET และ V-NET

จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้มีหลายคนสงสัยว่าปีการศึกษานี้จะมีการจัดสอบ O-NET และ V-NET หรือไม่ ซึ่งล่าสุดเหมือนจะต้องยกเลิกการจัดสอบทั้งหมด เนื่องจากมีการประชุมหารือว่า การเตรียมตัวสอบใช้เวลานาน  และมีมาตรฐานวิชาชีพวัดอยู่แล้ว…

ด่วนที่สุด ว16 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสังกัดสพฐ. ปี63

ด่วนที่สุด ว16 สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษสังกัดสพฐ. ปี63 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1452,ว1454,1455 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…

ด่วน!! สพฐ. เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET เริ่มปี 2563

ครูประถมเตรียมพร้อม ปี 2563 เพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT,O-NET ครูประถมจะต้องสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่จะมีตัวชีวัดเป็นไปตาม ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครูประถมเตรียมติวนักเรียนได้เลย…