Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สอบโอเน็ต

ปลัด ศธ. หารือ สทศ. เพื่อหาทางออกในการจัดสอบโอเน็ต จะจัดสอบหรือไม่?

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ปลัด ศธ. ไปหารือกับ สทศ. เรื่องการหาทางออก เกี่ยวกับการจัดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  แต่สำหรับการสอบของชั้น ป.6 ยังมีการจัดสอบอยู่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ…

เห็นตรงกัน !!! กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนหนุนเลิกสอบโอเน็ต

กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่ง เห็นควรยกเลิกสอบโอเน็ต ชี้ เหมือนการตัดเสื้อโหลสร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แนะ ศธ.ควรให้โรงเรียนสร้างมาตรฐานการวัดความสามารถของนักเรียนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เมื่อวันที่ 9…