Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สัมมนาทางวิชาการ

ห้ามพลาดเลยนะ! มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้รับรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ "สอนปรัชญาอย่างไรให้ถึงสาระ" วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.   งานสัมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย อบรมแบบออนไลน์ผ่าน…