Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

สาระสำคัญ

มติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาฝากกัน สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง)…