Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรการอบรม

ห้ามพลาดเด็ดขาด! หลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ.

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำหลักสูตรการอบรมดีๆ มาฝากคุณครูทุกท่าน สำหรับหลักสูตรการอบรม สสวท. 7 หลักสูตร ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้เลย ทุกหลักสูตร ผ่านการรับรองแล้ว…