Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

ห้ามพลาดเด็ดขาด! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 สามารถสมัครภายใน 21 พฤษภาคม 2564 …