Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน CHULA MOOC รอบที่ 2

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ดีๆมาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน CHULA MOOC รอบที่ 2  โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…