Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ บริหารอัตรากำลัง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. มาฝากกันค่ะ คุณครูท่านไหนที่สนใจหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อ…