Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมหลักสูตร

สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม…

หากพูดถึงวิชาวิทยาการคำนวณ ต้องบอกเลยว่าเป็นวิชาใหม่ที่ท้าทายผู้สอนเป็นอย่างมาก ทางสพฐ. ได้ออกมาเผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม 150 คลิป ช่วงชั้นที่ 1 …