Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมหลักสูตร

เชิญร่วมอบรมหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ unplugged ระดับมัธยมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูที่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ unplugged ระดับมัธยมศึกษา ผ่านระบบอนไลน์ อบรมผ่านโปรแกรม Zoom ใครสนใจรีบสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน…

อบรมฟรี! สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา อบรมหลักสูตร…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดดีๆมาฝากกัน เพราะล่าสุด สพฐ. ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา อบรมหลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001…

สพฐ.เผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม…

หากพูดถึงวิชาวิทยาการคำนวณ ต้องบอกเลยว่าเป็นวิชาใหม่ที่ท้าทายผู้สอนเป็นอย่างมาก ทางสพฐ. ได้ออกมาเผยแพร่ คลิปอบรมหลักสูตรอบรมวิทยาการคำนวณ สำหรับครู (C4T) สสวท. ทบทวนหลักสูตร C4T 4 ช่วงชั้น รวม 150 คลิป ช่วงชั้นที่ 1 …