Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมหลักสูตรออนไลน์

สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๔…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๔ รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ นับชั่วโมงได้ รับสมัคร ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับใครที่สนใจ…