Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมออนไลน์

ชวนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ ให้เก็บ 22 ชั่วโมง คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่ะ…

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมฟรีที่มีหลายคนเรียกร้อง เปิดอบรมเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว สำหรับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564)…

กสศ.ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค จาก กสศ. จำนวนจำกัด 70 คน/รอบ จำนวน 2 รอบ เท่านั้น…

เชิญหน่วยกำกับติดตาม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ ห้ามพลาดเด็ดขาด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนหน่วยกำกับติดตาม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค และเข้าใจแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข…

สพฐ.ร่วมกับ Microsoft จัดอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล 7 หลักสูตร ไม่อยากให้พลาด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล 7 หลักสูตร  ซึ่งเป็นการอบรมที่ สพฐ.ร่วมกับ Microsoft คุณครูท่านไหนที่กำลังสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ…

กบข. เชิญสมาชิก เข้าร่วมหลักสูตร อบรมออนไลน์จาก กบข. เดือน ก.ย. 2564 ห้ามพลาดเด็ดขาด

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนสมาชิก กบข. เข้าร่วมหลักสูตร อบรมออนไลน์จาก กบข. เดือน ก.ย. 2564 ช่วงเวลา 10.00-11.30 น. ใครที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถติดตามรายละเอียดเข้าร่วมหลักสูตร อบรมออนไลน์จาก กบข. ด้านล่างได้เลยนะคะ โดย…

ไม่อยากให้พลาด! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้เปิด อบรมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได้เปิด อบรมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร จึงเชิญชวนครูทั่วไทยได้เข้ามาร่วมอบรมออนไลน์ …

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละอียดการอบรมดีๆมาฝากคุณครูทุกท่าน สำหรับการอบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ (Performance Agreement)” การอบรมจัดโดย…

ไม่อยากให้พลาด! อบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA  หลังจากผ่านการอบรมแล้ว จะได้เกียรติบัตรจาก สพม.1 กรุงเทพมหานคร…

ไม่อยากให้พลาด! สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชวนอบรมออนไลน์ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ ว.9 ว.10 (เกณฑ์PA)

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์ การเตรียมประเมินวิทยฐานะ ว.9 ว.10 (เกณฑ์PA) ซึ่งเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดขึ้นโดย สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต…