Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมออนไลน์

คุณครูห้ามพลาด! อบรมออนไลน์ คุรุสภา เนื่องในวันครู นับชั่วโมง ว.21 เปิดเพียง 3 รอบ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่ไม่อยากให้คุณครูพลาดเลยนะคะ สำหรับการอบรมออนไลน์ที่ คุรุสภาได้เชิญให้คุณครูเข้าร่วมอบรมเนื่องในวันครู ซึ่งการอบรมนี้เปิดเพียง 3 รอบเท่านั้น สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้ คุรุสภาขอเชิญชวน…

คุณครูห้ามพลาด! คุรุสภา เปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับได้ 12 ชั่วโมง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการอบรมออนไลน์ที่คุณครูไม่ควรพลาดเลยจริงๆ เพราะตอนนี้คุรุสภา เปิดอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 นับได้ 12 ชั่วโมง ใครที่ต้องการเก็บชั่วโมง ต้องไม่พลาดการอบรมนี้เลยค่า คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ …