Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมออนไลน์

เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ EP. 7 เรื่อง “Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้”…

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ EP. 7 เรื่อง “Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้” งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)…

ด่วน! อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Active Learning ผ่านระบบ Online ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 จำกัดหลักสูตรละ 1,000 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร…

เชิญชวนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.  ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หลักสูตร…

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นับชั่วโมงได้จำนวน 30 ชั่วโมง…

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นับชั่วโมงได้จำนวน 30 ชั่วโมง ครู ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา รายละเอียดการเข้าอบรม ครู ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา จำนวน 30 ชั่วโมง 1.…

คุรุสภาเชิญชวนอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ขอเชิญชวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 …

ด่วนลงทะเบียน อบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รับเกียรติบัตร จาก สพฐ.

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ขอแนะนำ สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ” พัฒนา ครูโครงงานคุณธรรม ” รุ่นที่ 6 รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 ชั่วโมง รับเกียรติบัตร จาก สพฐ. ท่านที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ฟรี…

สสวท. ขอเชิญอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ขอนำเสนอ สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ของ สสวท. 4 หลักสูตร (4 Level) ระบบอบรมครู…

สสวท. เปิดอบรมออนไลน์ฟรี 4 หลักสูตร (4 Level) ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools) รุ่นที่…

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สสวท. ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ 4 หลักสูตร (4 Level)…

ฟรี! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เปิดลงทะเบียน…

ข่าวดีมาแล้วจ้า ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว และที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย…

หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้

เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงมาก หลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้ ครูตอเต่าขอเชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงเลื่อนวิทยาฐานะได้…