Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 เสวนาวิชาการ ครั้งที่…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ครู เสวนาวิชาการครั้งที่ 5 Well Being เนื่องในวันครู ครั้งที่ 68 รับเกียรติบัตรจากการอบรม…

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรีคุรุสภาเปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 เรื่อง “CAREER ACADEMY” 14 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา…

เกียรติบัตรออนไลน์ฟรีคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 เรื่อง “เทคนิคการสอน…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ คุรุสภาขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” วันครู 2567 ระหว่างวันที่ 11 –…

อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค BANI World” 12 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ผู้ร่วมเสวนา…

คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง…

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ขอนำเสนอ คุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Academy of Thailand Teachers” 11 มกราคม 2567 จำนวนจำกัด 1000 คน…

อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ รุ่นที่ 2 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. โดย สพฐ. ร่วมกับ มทร.พระนคร เนื้อหา Digital Content สู่การจัดการเรียนรู้…

เปิดลงทะเบียนแล้ว อบรมออนไลน์ EP. 7 เรื่อง “Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้”…

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ EP. 7 เรื่อง “Save Our Planet: บนฐานการเรียนรู้” งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)…

ด่วน! อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Active Learning ผ่านระบบ Online ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 จำกัดหลักสูตรละ 1,000 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร…

เชิญชวนลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ปี 2566 รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.  ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล หลักสูตร…

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นับชั่วโมงได้จำนวน 30 ชั่วโมง…

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นับชั่วโมงได้จำนวน 30 ชั่วโมง ครู ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา รายละเอียดการเข้าอบรม ครู ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา จำนวน 30 ชั่วโมง 1.…