วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูด่วน! อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

ด่วน! อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญอบรมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Active Learning ผ่านระบบ Online ตลอดเดือนมิถุนายน 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 จำกัดหลักสูตรละ 1,000 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ สํานักงานปลัด ศธ.

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Active learning 5 หลักสูตร

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารโรงเรียน (ICT for Education Transformation : Classroom practice and School management experiences)
  • ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability)
  • การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal cyber security management)
  • การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365
  • กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act)

เงื่อนไขในการสมัครเข้ารับการอบรม

  • สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
  • รับชมการอบรมผ่านระบบ Zoomจำนวน 1,000 คน และรับชมผ่านช่องทาง https://youtube.com/@BICTChannel

เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร

1) ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม
2) ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
3) ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผ่านร้อยละ 60
4) ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี