Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อย่าซื้อ ATK ตรวจเอง

ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ ATK ตรวจเอง หวั่นพลาดซ้ำนร. 80 คนผลเป็นลบ

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับ ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ ATK ตรวจเอง หวั่นพลาดซ้ำนร. 80 คนผลเป็นลบ ซึ่งถือเป็นข่าวสำคัญเพราะมีหลายโรงเรียนเตรียมแผนสั่ง ATK มาตรวจแต่ล่าสุด ตรีนุช สั่งโรงเรียนทุกแห่ง อย่าซื้อ…