Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ออกเกณฑ์ใหม่

ปรับเกณฑ์ใหม่แล้ว! ก.ค.ศ.ออกเกณฑ์ใหม่ สัดส่วนครู/ นักเรียน ต้องลดจำนวนครู 8,000 อัตรา

เรียกว่าเป็นการปรับเกณฑ์ให่จาก ก.ค.ศ. ซึ่งมีการปรับสัดส่วนของครูและนักเรียน ซึ่งการปรับสัดส่วนใหม่ครั้งนี้มีผลให้ต้องลดจำนวนครูลงอีก 8,000 อัตรา แต่เมื่อเหลือจำนวนเท่านี้จะทำให้การกระจายตัวของครูดีขึ้นโดยที่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็กต่ำกว่า…