Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

อาหารอวกาศ

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อาหารอวกาศ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อาหารอวกาศ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรได้ที่ E-Mai แบบสอบถามนี้จัดทำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก บทเรียน “อาหารอวกาศ”…