Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกษตรกร

“คุณหญิงกัลยา” เร่งให้ สกศ. เป็นขงเบ้งของ ศธ.

ครูประถมเป็นปลื้มที่จะมีการยกระดับการศึกษาของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ แก่เกษตรกรให้หลุดพ้นออกจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 30ก.ค.62-“คุณหญิงกัลยา” มอบโจทย์ สกศ. เร่งหาแนวทาง…