Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกษตรทฤษฎีใหม่

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบออนไลน์ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกียรติบัตรให้ด้วยโดย กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย…