Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกษียณอายุ

รายละเอียดชัดๆ! กรณีให้ข้าราชการเกษียณอายุที่ 63 และ 65

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษากรณีให้ข้าราชการเกษียณอายุที่ 63 และ 65 โปรดอ่านให้ละเอียด เขาไม่ได้ให้สิทธิทุกคน แต่ให้เฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาตามกรอบของ ก.พ. ส่วนของข้าราชการครู ก็ตามกรอบของ…