Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เก็บ 22 ชั่วโมง

น่าสนใจมาก! เปิดหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 ให้เก็บ 22 ชั่วโมง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆ สำหรับหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา รอบ 2 ซึ่งเปิดให้มีการอบรมครู สำหรับการจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา การอบรมครั้งนี้สามารถเก็บได้ 22 ชั่วโมง…