Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม! งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมนี้จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร …