Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมตั้งศูนย์

ด่วนล่าสุด! เตรียมตั้งศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงนี้มีเฟคนิวส์ออกมามากมาย ทำให้หลายคนที่อ่านสื่อเข้าใจผิด โดยเฉพาะข่าวสารการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดมีรายงานว่า รมว.ศึกษาธิการ รับข้อสั่ง นายกรัฐมนตรี เตรียมตั้งศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์ของกระทรวงศึกษาธิการ สกัดข่าวปลอม สร้างข่าวจริง…