Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน โดย ดร.กมล รอดคล้าย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำบทความของ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน มาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นบทความที่ดีมากๆ…