fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมเปิดสอบ

เตรียมเปิดสอบปี63 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๕๓๐สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐99 กุมภาพันธ์…