Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดระบบรับสมัครสอบ

วันนี้แล้วนะ! เปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต้องยอมรับเลยว่าคนที่ทำอาชีพครู จำเป็นต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่มีการเปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โดยเปิด  3-17 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางเว็บไซต์ครูประถมได้นำรายละเอียดมาฝากกกันค่า…