Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดเรียนสถานศึกษา

ยืนยันแล้ว! 1 ก.พ.2564 เปิดเรียนสถานศึกษาทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรสาคร

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษา ซึ่งมีประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า 1 ก.พ.2564 เปิดเรียนสถานศึกษาทุกจังหวัด ยกเว้นสมุทรสาคร เด็กๆเตรียมตัวไปโรงเรียนได้เลย ‘ณัฏฐพล’ เผย เปิดเรียนได้ 1 ก.พ.…