Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เยาวชนไทย

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา…

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 #ระดับประเทศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ…

เปิดแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ เฟส 2 เรื่อง…

เปิดแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ เฟส 2 เรื่อง "การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทยฯ" ฟังมุมมองและแง่คิด จากประสบการณ์ของโค้ชต่างแดน จอมเฮี้ยบ ชาวเกาหลีใต้ ที่เข้ามาสร้างนักกีฬาไทยให้ประสบผลสำเร็จเป็นอันดับ 1 ของโลก…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการระกวดที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะ สำหรับการประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับประเทศ) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกและส่งตัวแทนเขตละ 1 โครงงาน…