Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เรียน On Site

สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม และ 7 เข้ม ลดความเสี่ยงเรียน On Site

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดความคืบหน้าการเปิดเรียน Onsite ล่าสุดมีรายงานว่า สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม และ 7 เข้ม ลดความเสี่ยงเรียน On Site คุณฯครูและสถานศึกษา สามารถอา่นรายละเอียดเกี่ยวกับ สธ. สั่งเข้มยึด 6 หลัก 6 เสริม…