Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เศรษฐกิจพอเพียง

ลองทำได้เลย! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หากทำผ่านเกณฑ์ 80% จึงจะได้รับเกียรติบัตร แบบสอบถามนี้ออกแบบโดย สพป.เลย เขต 2 …

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบออนไลน์ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกียรติบัตรให้ด้วยโดย กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย…