Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เอกสารงานทะเบียน

ดาวน์โหลดฟรี! คู่มือการใช้โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำคู่มือการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารงานทะเบียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มาฝากคุณครูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน ซึ่งเป็นคู่มือที่จัดทำด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย…