Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แบบทดสอบออนไลน์

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice  ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบโดย สพป.สระบุรี เขต 2 สำหรับผู้ที่ในใจ สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสพป.เลย เขต ๑ (จำกัดวันละ ๑๐๐ คน) ใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบ เรื่อง ภาษาไทย รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูหรือผู้ที่สนใจมีเวลาว่าง เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล์ สำหรับใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรเมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา หากสามารถทำผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ได้เลย แบบทดสอบนี้จัดทำโดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ้า…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สามารถเข้าร่วมการอบรมด้านล่างเลยค่า แบบทดสอบออนไลน์…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยแบบทดสอบนี้สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไปเลยค่า…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อาหารอวกาศ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง อาหารอวกาศ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรได้ที่ E-Mai แบบสอบถามนี้จัดทำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก บทเรียน “อาหารอวกาศ”…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เทคนิคการช่วยจำ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เทคนิคการช่วยจำ หากสามารถทำผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรฟรี ใครที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยค่า ตัวอย่างเกียรติบัตร บทเรียน…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ หากทำผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี แบบทดสอบนี้จัดทำโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด…