Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ…

วัที่ 7 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ขอเชิญชวนร่วม ทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2566 (คำชี้แจง เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80% ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์…

แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR Certificate testing รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.​กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กันยายน 2565 แขอเชิญชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์​ โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  รับเกียรติบัตรฟรี…

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล พร้อมเกียรติบัตรฟรี โดยสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อวัดประเมินผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง2551 พร้อมเกียรติบัตรฟรี สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบ วัดประเมินผล และดาวโหลดใบเกียรติบัตรได้ฟรี ตามลิ้งค์ในบทความเลยนะคะ …

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ COVID – 19 Vocabulary Practice  ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบโดย สพป.สระบุรี เขต 2 สำหรับผู้ที่ในใจ สามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า…

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔  ผ่านเกณฑ์ ๗๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสพป.เลย เขต ๑ (จำกัดวันละ ๑๐๐ คน) ใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบ เรื่อง ภาษาไทย รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูหรือผู้ที่สนใจมีเวลาว่าง เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภาษาไทย โดยโรงเรียนมะขามสรรเสริญ จังหวัดจันทบุรี หากสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล์ สำหรับใครที่สนใจ…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมทำ แบบทดสอบออนไลน์ “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรเมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา หากสามารถทำผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ได้เลย แบบทดสอบนี้จัดทำโดย กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ้า…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สามารถเข้าร่วมการอบรมด้านล่างเลยค่า แบบทดสอบออนไลน์…

ไม่อยากให้พลาด! แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพทางการศึกษา โดยแบบทดสอบนี้สามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันถัดไปเลยค่า…