Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แบบสำรวจ

น่าเอาอย่างมาก! โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทำแบบสำรวจความเห็นใส่ชุดไปรเวท

เรียกว่าเป้นอีกหนึ่งประกาศที่มีหลายคนชื่นชมและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก หลังโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)  ออกมาประกาศสำรวจความคิดเห็นนักเรียนและบุคลากร เรื่องการแต่งชุดไปรเวท ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มีการเปิดรับฟังความเห็นจริงๆ…