Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แผนบูรณาการ

หน่วยการเรียนรู้อาชีพเป็นฐาน มีตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นที่ 3 – 4

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4  สามารถนำไปปรังปรุงแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ…

หน่วยการเรียนรู้อาชีพเป็นฐาน มีตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นที่ 1- 2

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 สามารถนำไปปรังปรุงแก้ไขได้ เพราะเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word  คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง…

หน่วยการเรียนรู้อาชีพเป็นฐาน มีตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นปฐมวัย

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word ตัวอย่างกำหนดการสอน แผนบูรณาการ พร้อมใบงานช่วงชั้นปฐมวัย สามารถนำไปปรังปรุงแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยนะคะ ข้อมูลเบื้องต้น หน่วย…

โหลด แผนบูรณา การวิชาการงานอาชีพ ศิลปะ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา เทอม 2

สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะหาการบ้าน แบบฝึกหัดให้ลูกๆทำ เชิญทางนี่ได้เลยค่ะ ตรงนี้ค่ะ เอาไปสอนลูกๆก่อนเปิดเทอมได้เลย แผนบูรณาการวิชาการงานอาชีพ ศิลปะ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา เทอม 2 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖…