fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1

สื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผ่นซีดีรอม…
Read More...

Kahoot_ โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 2

Kahoot_ เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…
Read More...

Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 1

Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต้องมี Notebook Deck-top Mobile หรือ Tablet เชื่อมต่อเข้าในระบบ Online…
Read More...

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

NT (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ…
Read More...

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3 กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการอัพเดต> ประกาศผลการแข่งขันม.1-3  <รอการอัพเดต>
Read More...

สพฐ . บรรจุครู ลอตใหญ่แทนเกษียณ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการบริหารอัตรากำลังทดแทนข้าราชการครูหลัง เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษา 2561…
Read More...

โปรแกรม การสร้างสื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันนี้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร ต่าง ๆก็สามารถทำได้ง่ายดาย โดยที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้น สามารถช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้น ยังสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น…
Read More...

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt  rt<สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562> อัพเดท ป.๓ ข้อสอบ NT ปี 61 โหลดข้อสอบ อัพเดท 11-12-61 ชั้น ข้อสอบปี ป1 แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1…
Read More...