fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครูผู้ช่วย

สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 35 อัตรา

          Krupatom นำเสนอข่าวสารการเปิดตำแหน่งว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน รายละเอียดดังนี้           สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา…
Read More...

ว26/2561 ล่าสุด” เตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม” ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ก.ค.ศ แจ้งหลักเกณฑ์และมีมติกำหนด เตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถโหลด แบบประเมินฯ ได้ที่นี่ ว26/2561 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดหนังสือ : …
Read More...

เช็คด่วน!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ปี 2561

    วันนี้มีหลักสูตรที่ใช้เพื่อสำหรับการสอบเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มาฝากนะครับ…
Read More...

ประกาศ ว16/2561 เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย

แม้ว่าในปีพ.ศ.2561 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ แต่ข้อมูลที่จะขอนำเสนอข้อมูลให้เพื่อนครูที่สนใจสมัครทราบถึงรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นอย่างไร…
Read More...

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย...กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการประเมินที่เป็นธรรม โดยเฉพาะครูที่อยู่แต่ในห้องเรียน ครูที่ตั้งใจสอน…
Read More...

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูฯ เนื่องจาก ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ…
Read More...

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย  มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1   การปฎิบัติตน   ประกอบด้วย วินัย คุณธรรม  จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู…
Read More...

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นและนับระยะเวลาสิ้นสุดตามปีปฏิทิน กรณีลาคลอดบุตร ลาป่วย…
Read More...