ชวนครูวิชาวิทยาการคำนวณ ร่วมอบรมออนไลน์

สถาบันส่งสเริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เชิญชวนคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ แต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอ… อ่านต่อ ชวนครูวิชาวิทยาการคำนวณ ร่วมอบรมออนไลน์