fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แผนการศึกษาใหม่

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี

แผนการศึกษาใหม่ เพิ่มจำนวนปีการศึกษาคนไทยเป็น 12.5 ปี แผนการศึกษาชาติ 20ปี  ระบุคนไทยต้องเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาเป็น 12.5 ปี หรือราวระดับชั้นม. 6จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.52ปี หรือประมาณระดับชั้น ม.3  "ชัยพฤกษ์" เผยข้อมูลระหว่างปีการศึกษา…
Read More...