วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกครูประถมข้อสอบข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) 

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – หลักภาษาไทย ป.6 

 • บทที่ 1 อักษรไทย และหลักการเขียนตัวอักษร
 • บทที่ 2 มาตราตัวสะกด
 • บทที่ 3 ไตรยางศ์
 • บทที่ 4 คำเป็น คำตาย
 • บทที่ 5 อักษรควบ อักษรนำ
 • บทที่ 6 การผันวรรณยุกต์คำ
 • บทที่ 7 พยางค์และคำ
 • บทที่ 8 คำที่ออกเสียงอะ
 • บทที่ 9 คำที่ใช้สระ ใ- และสระ ไ-
 • บทที่ 10 การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤา
 • บทที่ 11 ตัวการันต์ในภาษาไทย
 • บทที่ 12 คำพ้อง
 • บทที่ 13 ชนิดของคำในภาษาไทย
 • บทที่ 14 ชนิดของคำในภาษาไทย (ต่อ)
 • บทที่ 15 คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
 • บทที่ 16 กลุ่มคำ ประโยค และชนิดต่าง ๆ ของประโยค
 • บทที่ 17 เครื่องหมายวรรคตอนในหนังสืไทย
 • บทที่ 18 การใช้พจนานุกรม
 • บทที่ 19 คำราชาศัพท์
 • บทที่ 20 สำนวน ภาษิต สุภาษิต และคำพังเพย
 • บทที่ 21 คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) – ชุดที่ 1

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 จากผาแต้มสู่อียิปต์
 • บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา
 • บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
 • บทที่ 4 กทลีตานี
 • บทที่ 5 ละครย้อนคิด
 • บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
 • บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
 • บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว
 • บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
 • บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
 • บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ
 • บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส
 • บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม
 • บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืน
 • บทที่ 15 นิทานแสนสนุก
 • บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ

 • บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
 • บทที่ 2 นักสืบทองอิน
 • บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย
 • บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
 • บทที่ 5 ศึกสายเลือด
 • บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) – ชุดที่ 2

ภาษาพาที

 • บทที่ 1 จากผาแต้มสู่อียิปต์
 • บทที่ 2 ควาย ข้าว และชาวนา
 • บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
 • บทที่ 4 กทลีตานี
 • บทที่ 5 ละครย้อนคิด
 • บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
 • บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
 • บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว
 • บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
 • บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
 • บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ
 • บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส
 • บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม
 • บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืน
 • บทที่ 15 นิทานแสนสนุก
 • บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ

 • บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
 • บทที่ 2 นักสืบทองอิน
 • บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย
 • บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
 • บทที่ 5 ศึกสายเลือด
 • บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี