fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้

แผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ระดับโรงเรียน ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้

สำหรับคุณครูประถมแล้ว อาจจะยังคงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ตามที่หวังไว้ เราจึงมีแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้มาฝากอีกด้วย ตามนโยบาย "ปี ๒๕๕๘…
Read More...